"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौ

सूचनाको हक

२७ माघ
२०७९

Proactive Disclousre २०७९ Karthik to Poush

पुरा पढ्नुहोस्
०१ बैशाख
२०७९

Proactive Disclousre २०७९ Baishak to to Aasar

पुरा पढ्नुहोस्
०१ बैशाख
२०७८

Proactive disclousre २०७७ Baishak to Asar

पुरा पढ्नुहोस्
०१ श्रावण
२०७८

Proactive disclosure २०७७shrawan to २०७७ asoj

पुरा पढ्नुहोस्