"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौ

परिचय

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र सहकारी सम्बन्धी शिक्षा, तालिम अध्ययन र अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापहरु मार्फत देशमा सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने मूलभूत उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा रहेको छ । यसले खासगरी सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारीहरुका अतिरिक्त सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने नियमनकारी निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विविध विषयका प्रशिक्षणहरु प्रदान गर्दैआएको छ । वि.सं. २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा स्थापना भएको यो निकायलाई देश संघीय संरचनामा गएपछि संघमा रहने गरी नेपाल सरकारले वि।सं। २०७४ सालमा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा परिणत गरेको छ । काठमाण्डौको  नयाँ बानेश्वरमा २१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस केन्द्रमा पुरुष तथा महिला छात्रावास, चमेनागृह, प्रशिक्षण कक्षहरुका अलावा पुस्तकालय एवं प्रशिक्षक आवास समेत रहेका छन । स्थापना कालदेखि हालसम्म यस केन्द्रले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको परिधी भित्र रही आफ्ना क्रियाकलापहरु सम्पादन गर्दै आईरहेको छ । यस क्रममा केन्द्रले करिव २० हजार जनशक्तिलाई प्रशिक्षण सेवा प्रदान गरिसकेको छ ।

परिकल्पना (Vision)

  • देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माणुु रहेको छ ।

ध्येय (Mission)

  • सहकारी शिक्षा, तालिम र अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापहरुलाई आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाउदै सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध जनशक्तिको व्यवस्थापकीय क्षमतामा गूणस्तरीय परिवर्तनको सुनिश्चितता ल्याउने ।

ताजा जानकारी

०१ बैशाख
२०७९

Proactive Disclousre 2079 Baishak to to Aasar

पुरा पढ्नुहोस्
०१ बैशाख
२०७८

Proactive disclousre 2077 Baishak to Asar

पुरा पढ्नुहोस्
०१ श्रावण
२०७८

Proactive disclosure 2077shrawan to 2077 asoj

पुरा पढ्नुहोस्
२६ श्रावण
२०७९

सल्लाह/सुझाव/राय उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।

पुरा पढ्नुहोस्
२३ श्रावण
२०७९

तालिमको जानकारी तथा सहभागिता सम्बन्धमा।

पुरा पढ्नुहोस्
२० श्रावण
२०७९

Proactive Disclousre 2079 Baishak to to Aasar

पुरा पढ्नुहोस्