"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौ

सूचना तथा समाचार

१९ फागुन
२०७९

सहकारी सम्बन्धी लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
२७ माघ
२०७९

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रवाट प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पनन्न गरि प्रशिक्षक बन्नु भएको व्यक्तिहरुको नामवली

पुरा पढ्नुहोस्
२६ श्रावण
२०७९

सल्लाह/सुझाव/राय उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।

पुरा पढ्नुहोस्
२३ श्रावण
२०७९

तालिमको जानकारी तथा सहभागिता सम्बन्धमा।

पुरा पढ्नुहोस्
२० श्रावण
२०७९

Proactive Disclousre २०७९ Baishak to to Aasar

पुरा पढ्नुहोस्
१३ श्रावण
२०७९

दक्ष/विशेषज्ञहरूको विवरण फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना।

पुरा पढ्नुहोस्
२८ बैशाख
२०७९

मर्मत सुधार सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी

पुरा पढ्नुहोस्
०९ बैशाख
२०७९

Proactive disclosure २०७८ Magh to Chaitra

पुरा पढ्नुहोस्
०८ बैशाख
२०७९

सहकारी संस्थामा अपनाइएका असल अभ्यासको लागि प्रस्ताव आह्वान

पुरा पढ्नुहोस्
२८ श्रावण
२०७८

proactive disclousre २०७८ Baishak to Asar

पुरा पढ्नुहोस्