"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौ

   |   

सि.नं शीर्षक
सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी न्यूनतम निर्धारकहरू, २०८० डाउनलोड
सहकारी सम्बन्धी शैक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणीकरण समितिको कार्यविधि, २०७९ डाउनलोड
सहकारी क्षेत्रको वित्तिय प्रतिवेदन ढाँचा(लेखा निति,लेखा सुची र लेखा मापदण्ड)२०७६ डाउनलोड
सहकारी सम्बन्धी शैक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणीकरण समितिको कार्यविधि, २०७९ डाउनलोड
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७५ डाउनलोड
सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०७३ डाउनलोड
सहकारी संस्था दर्ता दिघदर्शन २०७४ डाउनलोड
सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६ (AGM Procedure) with १st amendment included डाउनलोड
बचतऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी सुपरिवेक्षण निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ डाउनलोड
१० सहकारी एकीकरण तथा बिभाजन निर्देशिका डाउनलोड
११ सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संचालन कार्यविधि,२०७७ डाउनलोड
१२ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ डाउनलोड