"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौ

   |   

सि.नं शीर्षक
सहकारी अभिलेख हस्तान्तरण सम्बन्धमा डाउनलोड
सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा डाउनलोड
साझा (सहकारी) संस्थाबाट साना किसानले लिएको ऋणको विवरण सम्बन्धमा डाउनलोड
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५ पठाएको सम्बन्धमा डाउनलोड
विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा डाउनलोड