"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौ

मुख्य प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक
सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण डाउनलोड
सहकारी पुञ्ज डाउनलोड
सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शन डाउनलोड
सहकारी ऐन २०७४ डाउनलोड
सहकारीमा सुशासन सम्बन्धी पत्र डाउनलोड
सहकारीमा क्षमता विकास डाउनलोड