"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौ

   |   

सि.नं शीर्षक
गरिबी निवारण नीति, २०७६ डाउनलोड
गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३ डाउनलोड
राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ डाउनलोड
सहकारी नियमावली, २०७५ डाउनलोड
सहकारी ऐन, २०७४ डाउनलोड