Chief

पार्वती अर्याल


प्राचार्य
Chief


सूचना अधिकारी

परिचय

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र सहकारी सम्बन्धी शिक्षा, तालिम अध्ययन र अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापहरु मार्फत देशमा सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने मूलभूत उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा रहेको छ । यसले खासगरी सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारीहरुका अतिरिक्त सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने नियमनकारी निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विविध विषयका प्रशिक्षणहरु प्रदान गर्दैआएको छ ।वि.सं. २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा स्थापना भएको यो निकायलाई देश संघीय संरचनामा गएपछि संघमा रहने गरी नेपाल सरकारले वि.सं. २०७४ सालमा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा परिणत गरेको छ । काठमाण्डौको  नयाँ बानेश्वरमा २१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस केन्द्रमा पुरुष तथा महिला छात्रावास, चमेनागृह, प्रशिक्षण कक्षहरुका अलावा पुस्तकालय एवं प्रशिक्षक आवास समेत रहेका छन । स्थापना कालदेखि हालसम्म यस केन्द्रले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको परिधी भित्र रही आफ्ना क्रियाकलापहरु सम्पादन गर्दै आईरहेको छ । यस क्रममा केन्द्रले करिव २० हजार जनशक्तिलाई प्रशिक्षण सेवा प्रदान गरिसकेको छ ।

परिकल्पना (Vision)

"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण'' रहेको छ ।

ध्येय (Mission)

सहकारी शिक्षा, तालिम र अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापहरुलाई आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाउदै सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध जनशक्तिको व्यवस्थापकीय क्षमतामा गूणस्तरीय परिवर्तनको सुनिश्चितता ल्याउने ।